Home » Regnskap » S » Sivilt kjøp

Sivilt kjøp

Kjøp og salg mellom privatpersoner, eller fra en handlende til en privatperson, det vil si ikke i næringsøyemed. Det motsatte av handelskjøp.