Home » Regnskap » S » Simulering

Simulering

Finner sannsynlighetsfordelte mål på inntjening og lønnsomhet basert på sannsynlighetsfordelte inngangsdata.