Home » Regnskap » S » Sikringsprinsippet

Sikringsprinsippet

Sikringsprinsippet betyr at ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode. Hovedregelen i regnskapet er en individuell vurdering av hver enkelt eiendel og gjeldspost. I noen tilfeller foreligger det ulike former for sikring mot tap. Det er ikke adgang til å resultatføre et tap som man har sikret seg mot.