Home » Regnskap » S » endossement

endossement

Sesjons- (Cesjons)

Er et egentlig endossement. Endossementet gir full eiendomsrett til det endosserte dokumentet.