Home » Regnskap » S » Seriekostnader

Seriekostnader

Fellesbetegnelse for omstillingskostnader, som er kostnader ved omstilling av produksjonsapparatet ved overgang fra en serie til en ny serie.