Home » Regnskap » S » Seriekalkulasjon

Seriekalkulasjon

En kombinasjon av tilleggskalkyle og divisjonskalkyle ved tilvirkning av serieprodukter. Totalkostnadene for serien fås ved tilleggskalkyle, og stykk-kostnadene får deretter ved divisjon.