Home » Regnskap » S » Selvangivelse

Selvangivelse

Et skjema som man er pålagt ved lov å levere hvert år til ligningsmyndighetene der man opplyser om skattepliktig inntekt året i forveien og om formue og gjeld ved siste årsskifte. Man fører opp fradrag i inntekt samt andre opplysninger av betydning for ligningen. Selvangivelsen kan være FORENKLET eller FULLSTENDIG.

Selvangivelsen ble innført i Norge i 1913.