Home » Regnskap » S » Selskapskapital

Selskapskapital

Pålydende pr. aksje multiplisert med antall utestående aksjer. Kalles også aksjekapital.