Home » Regnskap » S » Selskapsformer

Selskapsformer

Selskap med fullt ansvar. Selskap med begrenset ansvar. Selskap med blandet ansvar (kommandittselskap). Selskap med delt ansvar (gjensidig forsikringsselskap).