Home » Regnskap » S » Selskap med fullt ansvar

Selskap med fullt ansvar

Selskap hvor eierne er solidarisk ansvarlig for selskapets gjeld, det vil si at eierne hefter "en for alle og alle for en" for gjelden. I selskapets navn (firma) må minst navnet til en av eierne være angitt, og det må dessuten fremgå at det er flere eiere. Hvis ikke noe annet er avtalt, deles rettigheter og plikter likt mellom eierne.