Home » Regnskap » S » Selskap med begrenset ansvar

Selskap med begrenset ansvar

Selskap hvor eiernes ansvar for gjelden er begrenset til den enkeltes innskudd. En foretaksform som er blitt meget vanlig, især for store foretak. Typer: aksjeselskap hvor kapitalen er av en bestemt størrelseog fordelt på et bestemt antall aksjer; andelslag som har skiftende antall andeler og andelshavere og dermed varierende andelskapital.

Det må fremgå av navnet at foretaket er et selskap med begrenset ansvar.

Omtales også som et anonymt selskap.