Home » Regnskap » S » Sanering

Sanering

Gjøre et foretak som har økonomiske vanskeligheter, "sunt igjen". Ved sanering mobiliseres ressurser som ennå ikke er tatt i bruk. Sanering kan f.eks. skje ved nedsettelse av aksjekapital eller tilføring av ny aksjekapital. Ofte foretas en revurdering av aktiva med en sanering.