Home » Regnskap » S » Sammenkoblet tilbud

Sammenkoblet tilbud

Når et endret tilbud av en vare medfører et tilvarende endret tilbud for en eller flere andre varer, foreligger sammenkoblet tilbud.