Home » Regnskap » S » Samlekalkyle

Samlekalkyle

Kalkyle der alle de direkte kostnadene for et enkelt produkt blir summert og ordnet etter visse kriterier.