Home » Regnskap » S » Samarbeidsformer

Samarbeidsformer

Frivillige kjeder (grossistorganiserte og detaljistorganiserte), innkjøpsforeninger, karteller. De enkelte samarbeidende bedriftene bevarer sin selvstendighet. Samarbeidet kan være horisontalt (bedrifter på samme trinn) eller vertikalt (bedrifter på forskjellige trinn). Se også integrasjon.