Home » Regnskap » S » Salgstap

Salgstap

Underskudd som oppstår fordi restverdien er lavere enn bokført verdi ved periodens slutt.