Home » Regnskap » S » Salgspris

Salgspris

Den prisen foretaket har satt for sine produkter. Bruttosalgspris minus salgsinntektsreduksjoner er lik nettosalgspris. Det er denne som er identisk med inntekt av salget i regnskapet. Se også primær og sekundær inntekt.