Home » Regnskap » S » er

er

Salgsinntektsreduksjon

Alle beløp som bruttosalgsinntekten reduseres med f.eks. rabatter, kostnader som betales, men ikke beregnes o.l. Videre: pålagte offentlige avgifter og skatter som oppkreves ved salget for det offentlige.