Home » Regnskap » S » Salgsinnsats

Salgsinnsats

Fellesbetegnelse for virkemidler som et foretak bruker,og som det selv har herredømme over, for å informere markedet om sitt tilbud og påvirke aktuelle og potensielle kjøpere til kjøp. Salgsinnsatsen utføres ved hjelp av salgsapparatet, salgshjelp og reklame.