Home » Regnskap » S » Salgsgevinst

Salgsgevinst

Overskudd som oppstår fordi restverdien er høyere enn bokført verdi.