Home » Regnskap » S » Saldonedskriving

Saldonedskriving

Saldoavskriving skiller seg fra lineær avskriving med at det er gjeldende saldo som er utgangspunktet for beregning av avskrivingsbeløp.

Gitt en investering på kr. 100 000, vil lineær avskriving skrive ned beløpet over fem år, med kr. 20 000 pr. år, mens saldoavskriving blir som følger

Maskin innkjøpt desember år 1 Kr. 100 000 – Saldavskriving år 1 (20 %) Kr. 20 000 = Balanseverdi 31.12 år 1 Kr. 80 000 – Saldoavskriving år 2 (20 %) Kr. 16 000 = Balanseverdi 31.12 år 2 Kr. 64 000

Som en ser av eksemplet over, vil saldoavskriving synke i kroneverdi, ettersom saldoen på maskinen synker. Når saldoen er under kr. 15 000,- vil en imidlertid kunne skrive ned hele verdien på en gang.

I så måte vil begge avskrivingsmetodene gi samme resultat etter fem år.