Home » Regnskap » S » Saldometoden

Saldometoden

Beregner periodens avskrivning som en fast prosent av bokført verdi ved periodens begynnelse.