Home » Regnskap » S » Saldere (utligne) konto

Saldere (utligne) konto

Når en avslutter regnskapet, må regnskapet utlignes, slik at balanseligningen gjelder. Ved avslutning av en hovedbok brukes denne teknikken på samtlige kontoer i regnskapet.

Teknikken kalles saldering av konto og utføres som beskrevet nedenfor.

Saldere en konto