Home » Regnskap » Regnskapsmodeller » Finansleksikon på nett

Finansleksikon på nett

Toppbanner Regnskap Hjem

3D STUDIO INVESTERINGER – Du PONT

Sidelinje Excel

Du Pont analysen fordeler innsatskapitalen som de forskjellige investorene har brakt inni selskapet inn i tre deler. Analysen gir fremtidige investorer mulighet til å sammenligne selskaper med hverandre, for å se hvilket selskap som gir best mulig avkastning fordirekte investorer.

Modellen her kombinerer en kontantstrømanalyse før og etter investering med du Pont og dekningsbidragskalkyle. Alle tall er i hele tusen. Det hele fungerer best med erfaringstall tilstede og er intet ved nyetablering.

3D Studio Investeringer Du Pont

Sidebanner Regnskap