Home » Regnskap » REGNSKAPSLEKSIKON Ø

REGNSKAPSLEKSIKON Ø

Basar

Økonomistyring

En bedrift kan på forhånd stille opp resultatbudsjettet, likviditetsbudsjettet og balansebudsjettet for en regnskaps-periode. Ved periodens slutt sammen-ligner bedriften regnskapstallene med det som var budsjettert.