Home » Regnskap » REGNSKAPSLEKSIKON M

REGNSKAPSLEKSIKON M

Marginalbetraktning Marginalbetraktning

Vil si at vinnings– eller kostnadsoptimum er bestemt ved at marginalberegning, det vil si at man undersøker hvilken innflytelse det vil få på inntekter og kostnader hvis man forandrer salgs- eller produksjonsvolum med én enhet ad gangen.