Home » Regnskap » REGNSKAPSLEKSIKON L

REGNSKAPSLEKSIKON L

Bokføring

Lønnskonto En konto, vanligvis i en bank, der arbeidsgiveren regelmessig innbetaler arbeidstagerens lønn.