Home » Regnskap » REGNSKAPSLEKSIKON I

REGNSKAPSLEKSIKON I

Bokføring

Investor

Enhver som plasserer penger i f.eks. verdipapirmarkedet. Bedrifter som er i oppstartsfasen vil gjerne tiltrekke seg investorer for å få tilgang til oppstartskapital.