Home » Regnskap » REGNSKAPSLEKSIKON B

REGNSKAPSLEKSIKON B

Diskresjonær inntekt og hvorfor det er bra for deg å bruke penger Diskresjonær inntekt og hvorfor det er bra for deg å bruke penger

Det kan fort høres merkelig ut at det er bra både for deg og økonomien at du bruker penger fremfor å spare dem, men det er faktisk tilfellet. Årsaken til dette er at de aller fleste økonomier er sirkulære og det er derfor privat forbruk som i stor grad holder de økonomiske hjulene i gang. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvorfor det er viktig at du ikke bare sparer penger, men også bruker penger både for ditt eget og økonomiens beste.

Viktigheten av økonomisk aktivitet Man kan enkelt tegne et bilde av økonomien ved å benytte en sirkel. Hensikten med dette er at pengenes livssyklus ikke bare går fra A til B, men beveger seg i sirkler som kan illustreres som økonomiens hjul. Dette skjer ved at arbeidstakeren mottar lønn, bruker disse pengene til forbruk hos andre bedrifter, disse bedriftene får inntekter som dekker kostnader til for eksempel lønn hos egne ansatte. Alle disse transaksjonene belastes med moms og skatt som sørger for at staten også får en liten sum hver gang pengene skifter hender.

Dette er hva vi oftest kaller de økonomiske hjulene og er helt grunnleggende på lik linje som regnskap og finansiell teori. Dette er måten penger fortsetter å skape samfunnsnyttig verdi og dermed holder hjulene i gang. Det er nettopp derfor kjente økonomer ofte påpeker viktigheten av stabilt forbruk også når land opplever stagnering i sin økonomi ved forskjellige kriser. Et godt eksempel på dette er den finansielle krisen i verden etter en rekke konkurser på Wall Street hvor mange opplevde å tape store deler eller hele sparekontoen i aksjer og fond. Dette satte i gang en trend hvor mange begynte å spare stadig mer i kontanter og derfor opplevde mange land et stupende forbruk blant forbrukerne. Dette minsket inntektene til bedriftene og forhindret derfor pengenes mulighet til sirkulære livssykluser.

Derfor er det viktig at du bruker penger Det er nettopp derfor det er viktig at du ikke bare benytter deg av den tradisjonelle sparekontoen, men også opprettholder forbruket. Dette kan gjøres ved å opprettholde planlagte handleturer, fortsette hobbyen med spill på online casino eller kjøpe tjenester i lokalmiljøet som mat og kulturelle arrangementer. Mange rapporterer at de opplever en ensomhet når landet havner i økonomiske nedgangstider, men dette kan enkelt unngås ved å spille live kasino, som ikke bare er et morsomt alternativ til landbaserte kasinoer, men som også tilbyr en sosial arena hvor du kan møte og omgås likesinnede.

Dette hjelper også økonomien med å holde hjulene i gang ved at bedrifter og myndighetene opprettholder sine inntekter gjennom salg av varer og skatt/moms. Dette er igjen med på å finansiere subsidier og støtteordninger for selskapene som sliter aller mest og flere kan holde lysene på selv i harde nedgangstider. Det er derfor viktig at man opprettholder sine forbruksvarer selv om det kan være fristende å heller spare mye eller alt man har til overs.

Du er en viktig del av økonomien Mange glemmer at vi alle har en elementær rolle i det økonomiske systemet. Dette er takket være vår rolle som forbruker og arbeidstaker, men ikke minst også som skattebetaler. Uansett hvilket ledd vi ser nærmere på er vi med på å smøre de økonomiske hjulene til landet og forbruket vårt bistår til den økonomiske maskinen.

Selv om det kan være vanskelig å innse hvilken viktig rolle våre små handleturer kan ha i det store bildet, så kan det enkelt illustreres ved noen raske regnestykker. I Norge har vi snart 5,4 millioner innbyggere. Dersom alle handler for 100 kroner daglig omsettes det for 540 000000 kroner. Dette viser at selv en liten handletur hvor du tar med deg fiskekaker og en Coca-Cola spiller en viktig rolle i det økonomiske hjulets bane. Pengene går fra dagligvareforhandlerne, til grossister og underleverandører før pengene går videre til arbeidstakere gjennom lønn. Deretter går de tilbake inn i systemet gjennom forbruk.

Bunnlinjen Som vi har skrevet i denne artikkelen er selv de minste handler av fiskekaker og Coca-Cola viktige bidragsytere i den sirkulære økonomien. Det er gjennom forbruk vi holder hjulene i gang og det er derfor et viktig bidrag til samfunnets motorikk at vi opprettholder forbruket også ved nedgangstider og utfordrende økonomiske utsikter. Det finnes en rekke morsomme varianter av forbruk hvor nettkasino og shopping fort står for de aller mest givende variantene. Det viktigste er å huske at så lenge du handler hos seriøse aktører og betaler moms, så er du med på å holde den norske økonomien i gang.