Home » Regnskap » R » Ring

Ring

Samarbeid som tar sikte på en bestemt fordeling av overskuddet.