Home » Regnskap » R » Riktig finansiering av investeringer

Riktig finansiering av investeringer

Unngå at egenkapitalinnsatsen av investeringer (25 – 40 % av totalen) er trekk på kassakreditt eller tøying av leverandørkreditt.

Finansiering av investeringer gjennom kortsiktige låneopptak (kassakreditt eller leverandørgjeld) vil tære raskt på bedriften kontantreserver.