Home » Regnskap » R » Revisjonsplikt

Revisjonsplikt

Bestemmelsene om revisjon finnes i lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Revisjonsplikt er knyttet til regnskapsplikten. Ifølge revisorloven § 2-1 er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 med nekelte unntak underlagt revisjonsplikt. Hovedregelen er at følgende foretak alltid har revisjonsplikt:

aksjeselskap og allmenaksjeselskap ansvarlige selskap og kommandittselskaper med visse begrensninger foretak som er pliktige til å utarbeide konsernregnskap foretak som har revisjonsplikt etter annen lovgivning Revisjonsplikt