Home » Regnskap » R » Reversible kostnader

Reversible kostnader

Kostnader som er fast innenfor en bestemt utnyttelse av bedriftens kapasitet, dvs. de øker eller synker i takt med kapasitetsutnyttelsen. Det motsatte av irreversible kostnader.