Home » Regnskap » R » Reversering

Reversering

Tilbakeføring av tidligere foretatt nedskriving.