Home » Regnskap » R » Resultatutjevning

Resultatutjevning

Selskapers forsøk på å jevne ut resultatene mellom ulikeår, veå unngå å vise unormalt gode eller unormalt svake resultater.