Home » Regnskap » R » Resultatregnskapet

Resultatregnskapet

Mens balansen gir en oversikt over selskapets økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt, blir resultatregnskapet noe som viser utviklingen mellom driftsinntekter og driftsutgifter over et bestemt tidsrom.