Home » Regnskap » R » Resultatgrad

Resultatgrad

Overskudd i forhold til omsetning. Resultatet før skatt. Et årsresultat på 1 million kroner av en omsetning på 10 millioner gir en resultatgrad på 10 %.