Home » Regnskap » R » Resultatbudsjett

Resultatbudsjett

Oppstilling over planlagte inntekter og planlagte kostnader i en kommende periode.