Home » Regnskap » R » Resultatberegning

Resultatberegning

En bedrifts resultat finnes på to måter: enten ved forskjellen mellom egenkapitalen ved primo og ultimo perioden (i balansen) eller av resultatregnskapet som overskudd eller underskudd.

Overskudd er da lik økning av egenkapital, og underskudd er lik reduksjon av egenkapital.