Home » Regnskap » R » Resultat

Resultat

Hvordan du skaffer pengene. Summen av inntekter fratrukket summen av utgifter gir bedriftens resultat.

Det er resultatet som er utgangspunktet for skatten som bedriften skal betale.