Home » Regnskap » R » Restverdi

Restverdi

Ved investering: den bokverdien som blir til rest etter avskrivning av anskaffelsesprisen, respektivt fremstillingskostnadene for en anleggsgjenstand.