Home » Regnskap » R » Restskatt

Restskatt

Dersom en skatteyter har betalt inn for lite skatt et år, må skatteyteren betale inn det som mangler året etter.

I eksemplet nedenfor har Ola Normann en brutto lønnsinntekt på kr. 400 000, men bare betalt kr. 50 000 i forskuddsskatt.

Ola Normann Skatteklasse 1 Grunnlag Skatt/ avgift Formueskatt – stat Fomueskatt – kommune Inntektsskatt – kommune 329 650 44 627 Inntektsskatt – fellesskatt 329 650 36 251 Trygdeavgift – pensjon Trygdeavgift – lønn 400 000 31 200 Trygdeavgift – næring Toppskatt 400 000 Sum skatter og avgifter 112 078 Finnmarksfradrag BSU Skattebegresning Andre skattefradrag Sum skattefradrag Sum beregnet skatter og avgifter 112 078 Betalt skatt 50 000 Restskatt – 62 078