Home » Regnskap » R » Restkalkyle

Restkalkyle

Substraksjonskalkyle. Brukes når det ved tilvirkningen av et produkt fremkommer ett eller flere bipordukter.Det er da en kalkyle der man først belaster hovedproduktet med alle kostnadene og deretter godskriver dette for biporduktets verdi.