Home » Regnskap » R » Ressursallokering/ ressursfordeling

Ressursallokering/ ressursfordeling

Ressursenes fordeling på ulike aktiva, som f.eks. produksjonsutstyr, råstoffkilder, salgsorganisasjon, immaterielle aktiva. Videre ledelsens fordeling av tid og oppmerksomhet på ulike funksjoner.