Home » Regnskap » R » Reskontrobok

Reskontrobok

En obligatorisk regnskapsbok. her føres en oversikt over foretaks debitorer og kreditorer med navn og beløp. Disse tas fra kassadagbok.