Home » Regnskap » R » Reserver

Reserver

Eiendeler eller muligheter som man disponerer, men ikke har tatt i bruk, dvs. slik som er i beredskap.