Home » Regnskap » R » Reservefond

Reservefond

I aksjeselskaper må en viss del av overskuddet etter skatter avsettes til reservefond, jfr. Lov om aksjesekslaper av 1976. I banker og forsikringsselskaper skal reservefond være minst 50 % og i andre aksjeselskaper minst 20 % av aksjekapitalen.