Home » Regnskap » R » Representantskap

Representantskap

Ett av aksjeskaps organer. Se lov om aksjeselskaper av 1976.