Home » Regnskap » R » Rente

Rente

En rente er en godtgjørelse ved å stille penger til rådighet for andre. Renten vil være en inntekt for lånegiver og en kostnad for lånetaker.