Home » Regnskap » R » Rentabilitet

Rentabilitet

Avkastning på bedriftens investerte kapital. Målet for rentabiliteten er at den gir bedre avkastning enn bank, ellers ville det være like enkelt å plassere pengene på en trygg bankkonto.